* * * * * * *

Iqra bismi rab bikal lazi khalaq....

Lautan yang luas dan dalam sekalipun tidak pernah menolak setitis air yang datang padanya

Sedia maklum, perpaduan dan integrasi nasional sememangnya merupakan salah satu aspirasi utama Kerajaan Malaysia.


Akan kami mampu membina sebuah negara yang aman, makmur dan bersatu padu sekiranya semua pihak dapat sama-sama berusaha untuk membina semangat perpaduan yang jitu dan kental.


Kita wajib percaya bahawa sebuah negara bangsa yang utuh hanya akan dapat lahir hasil daripada perpaduan yang teguh dan mantap.


Sikap bersopan santun dan bersusila patut dijadikan amalan.


INI IKRAR KAMIMaka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:


KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN
Malaysia Flag Orb