* * * * * * *

Iqra bismi rab bikal lazi khalaq....

Lautan yang luas dan dalam sekalipun tidak pernah menolak setitis air yang datang padanya10 TITIK KEBANGKITAN ISLAM DARIPADA ANGAN-ANGAN KEPADA REALITI

Sesungguhnya Allah SWT telah mengurniakan kita sebagai ummat Islam dengan kemuliaan Islam itu sendiri dan telah menjadikan Islam dan Iman itu sebagai sebagai dua nikmat yang paling terpuji sehinggakan Allah SWT telah mendedikasikan di dalam firmanNya di dalam surah Al-Maidah ayat 3 :

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam jadi agama bagimu”.

Siapa tidak kenal dengan kezaliman Zionis yang kejam merampas tanah dan membunuh rakyat Palestin dengan sesuka hati mereka. Jika melihat watak Israel demikian, sebenarnya tidak perlu hairan.

Ini kerana, Allah SWT melalui wahyunya dalam Al-Quran sudah menggambarkan sifat buruk orang-orang Yahudi yang zalim, membuat kerosakan di muka bumi, dan suka mengobarkan api peperangan dengan bangsa lain, terutama kaum Muslimin.

Dalam Al-Quran sekurang-kurangnya disebut 22 sifat bangsa Yahudi, iaitu:

Kita Bertanya, Al-Quran Menjawab!

Kita selalu bertanya dan al-Quran telah menjawabnya.

Kita bertanya: Kenapa aku diuji?
Quran menjawab, "Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan."Kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta." (Surah al-Ankabut: 2-3)

NABI ADAM A.S
Dikatakan hidup lebih kurang 930 tahun merupakan manusia pertama yang bergelar khalifah Allah s.w.t dimuliakan dan ditinggikan darjatnya menjadi nabi yang pertama. Baginda diutuskan kepada anak cucunya agar menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Maka diantara mereka ada yang taat dan ada pula yang membangkang.

NABI IDRIS A.S
Merupakan keturunan Nabi Sits as. Diutus oleh Allah kepada anak cucu Qabil agar bertaubat dan menyembah Allah SWT, namun mereka terus menerus membangkang perintah Allah s.w.t

NABI NUH A.S
Merupakan keturunan Nabi Idris as. yang diutus Allah kepada kaum kafir. Baginda menyeru supaya semua manusia menyembah Allah, tetapi ajakan Nabi Nuh ditolak, akhirnya orang-orang yang ingkar atau kafir itu tenggelam dalam banjir yang besar.
A. PENGERTIAN IMAN KEPADA KITAB ALLAH S.W.T.

1. Pengertian kitab-kitab Allah S.W.T,

Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah S.W.T. Arti kata kitab adalah tulisan atau yang ditulis, berasal dari kata “kataba” yang berarti menulis. Yang dimaksud kitab di sini adalah kitab suci.

Ada dua jenis kitab suci:

1.1. Kitab suci samawi, yakni kitab suci yang bersumber dari wahyu Allah S.W.T. dan biasa disebut Kitabullah Kitab Allah S.W.T.). Ada yang berwujud Kitab dan ada yang berwujud Shahifah atau Shuhuf.

1.2. Kitab suci ardhi, yakni kitab suci yang tidak bersumber dari wahyu Allah S.W.T. melainkan bersumber dari hasil perenungan dan budi daya akal manusia sendiri.

Adapun pengertian Kitabullah adalah kalam atau firman Allah S.W.T yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasul-Nya yang mengandung perintah dan larangan sebagai pedoman hidup bagi ummat manusia.

"..Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.."
(Surah [22] AL HAJJ : Ayat 78)
"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."
(Surah [33] AL AHZAB : Ayat 21)
Langkah yang perlu diambil;

001 .1 APABILA TELAH SAH KEMATIAN
001.1.1 Tukar pakaianya
001.1.2 Bersihkan kotoran dibadan atau yang keluar dari dubur.
001.1.3 Rapatkan kedua belah matanya
001.1.4 Qiamkan tangannya seperti dalam Solat
001.1.5 Rapatkan mulutnya
001.1.6 Ikat didagu simpul diubunnya
001.1.7 Luruskan kakinya , ikat ibujarinya
001.1.8 Letakkan di tempat yang tinggi
001.1.9 Hadapkan ke Qiblat

Suatu ketika Ibrahim bin Adam telah dikunjungi beberapa orang tetamu wakil guru Tariqat lalu dia berkata kepada mereka:

"Berikanlah nasihat yang berguna kepada saya yang akan membuat saya takut kepada Allah."

Lalu mereka berkata:

"Kami wasiatkan kepada kamu 7 perkara, antaranya:

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Luqman Hakim, menceritakan pada suatu hari ada seorang telah datang berjumpa dengan Rasulullah S.A.W. kerana hendak memeluk agama Islam. Sesudah mengucapkan dua kalimah syahadat, lelaki itu lalu berkata :

Disuata ketika,
Sedang Nabi Musa AS sedang berjalan-jalan melihat keadaan ummatnya. Nabi Musa AS melihat seseorang sedang beribadah. Umur orang itu lebih dari 500 tahun.

Orang itu adalah seorang yang ahli ibadah. Nabi Musa AS kemudian menyapa dan mendekatinya. Setelah berbicara sejenak ahli ibadah itu bertanya kepada Nabi Musa AS, Wahai Musa AS aku telah beribadah kepada Allah SWT selama 350 tahun tanpa melakukan perbuatan dosa. Di manakah Allah SWT akan meletakkanku di Sorga-Nya?.

Manusia suka kurung burung dalam sangkar dan membelanya sebagai haiwan peliharaan. Burung yang dibela dijaga dengan hemat dan cermat . Ia akan diberi buah-buahan dan biji bijirin dan air yang bersih sebagai makanan . Sarangnya akan dibersihkan dan haiwan tersebut dipelihara dengan betul . Burung tersebut tidak perlu melakukan sesuatu untuk teruskan kehidupannya , segala keperluannya akan dipenuhi oleh majikannya.


Dengan hanya menyediakan sangkar yang terhias dan makan minum yang secukupnya , Adakah burung tersebut akan suka kepada kehidupan sebegitu ?
Adakah burung tersebut akan suka dikurung ?...

Malaysia Flag Orb